Hình ảnh hoàn thiện Sky Center
Hình ảnh tổng thể Sky Center
Hình ảnh tổng thể Sky Center
Tổng thể mặt ngoài block A, B, C, D
Công viên nội khu đã đưa vào phục vụ cư dân
Công viên nội khu đã đưa vào phục vụ cư dân
Công viên nội khu đã đưa vào phục vụ cư dân
Công viên nội khu đã đưa vào phục vụ cư dân
Công viên nội khu đã đưa vào phục vụ cư dân
Hồ bơi đã hoàn thiện và sẵn sàng phục vụ cư dân
Sảnh đón căn hộ đã đưa vào phục vụ cư dân
Khu vực thùng thư tập trung đã hoàn thiện và sẵn sàng phục vụ cư dân
Hệ thống thang máy đã đưa vào phục vụ cư dân
Hệ thống hầm giữ xe đã đưa vào phục vụ cư dân
Hệ thống hầm giữ xe đã đưa vào phục vụ cư dân